Title: Turkey Universal Service Law 2005

Languages: Others

Type: Document


Region: Europe and Central Asia

Country: Turkey

Sectors: Telecom and ICT

Topics: Legal Framework, Country Profile

Keywords: Telecom and ICT, ICT Core, Country Profile

Document(s):

Turkey Universal Service Law 2005 (Turkish) (pdf) bytes


Document Summary:

Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. 5369 Kabul Tarihi : 16.6.2005

BİRİNCİ BÖLÜM


Document Details:

Bu Kanunun amacı; kamu hizmeti niteliğini haiz, ancak işletmeciler tarafından karşılanmasında mali güçlük bulunan evrensel hizmetin sağlanması, yürütülmesi ve elektronik haberleşme sektöründe evrensel hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
 

Updated: June 28, 2022